23-10-2018 - Peter Rosenbrand

Janneke heeft negen engelen op doeken van 2,20 x 1,00 meter geschilderd. Eigenlijk 11, want twee engeldoeken hangen permanent in de kerk in haar geboortedorp in Oudewetering. Deze doeken hebben in een aantal kerken in Noord-Holland gehangen, als laatste tijdens de expositie in de Bonifaciuskerk in augustus 2018. De doeken kunnen in overleg gehuurd worden.