Soms maakte Janneke ook teksten die gezongen moesten worden. Het arrangement werd dan vaak door Jaap, haar jongste broer, gemaakt. Zo kwam ook het lied de tijdreiziger tot stand. Bekijk en beluister het lied, dat is opgenomen in Janneke’s steencirkel.

Gedicht Tijdreiziger, tekst Janneke Rosenbrand/muziek/arrangement en zang Jaap de Kwaasteniet

1. Er zit muziek in mij, tussen mijn oren
op reis door landen met elk hun eigen lied
al word ik ouder nu, ik kan het altijd horen
soms houdt het op, maar echt verdwijnen doet het niet

2. mijn vlakke land heeft mooie rechte wegen
Is ondanks wind en regen, makk’lijk te begaan,
maar in mijn hoofd kom’k ruwe bergen tegen
hoor ik opnieuw die oude indiaan

3. en in mijn droom ging ik de aarde kussen
de aarde, geel en wit en zwart en rood
zong een zoet lied, met raadsels toch daartussen
’t geheim van leven, liefde en de dood

4. voorbije stemmen in mijn innerlijke reizen
zij zijn er nog! Net als het knarsen van het grind
achter mijn ogen beelden die vergrijzen
gemengd met klanken in de flarden wind

5. mijn hart dat leeft en klopt is vol herinneringen
zo leven vele lagen in mij tegelijk
muziek, momenten, mensen en beminde dingen
alleen de tijd, die alles aantast, die verglijdt

refrein
En de muziek die neem ik mee op al mijn reizen
landen en steden, elk met hun eigen lied
een ieder zingt en speelt zijn eigen wijze
soms houdt het op, maar echt verdwijnen doet het niet (2x)

Time traveller
1. There is music in me, between my ears
Traveling through countries each with their own song
Even though I’m older now, I can always hear it
sometimes it stops, but really does not disappear

2. My flat country has beautiful straight roads
Is despite wind and rain easy to travel
but in my mind I see the rough mountains
I hear that old Indian again

3. And in my dream I went to kiss the earth
the earth, yellow and white and black and red
sang a sweet song, with riddles right in between
The secret of life, love and death

4. Past voices in my inner travels
they are still there! Just like grinding the gravel
behind my eyes images are burrowing
mixed with sounds in the breezes of wind

5. My heart is alive and full of memories
so many layers live in me at the same time
music, moments, people and beloved things
only the time that affects everything that goes by

chorus
And the music goes with me on all my travels
countries and cities, each with their own song
Everyone sings and plays his own way
sometimes it stops, but really does not disappear (2x)

music and arrangement Jaap de Kwaasteniet
text Janneke Rosenbrand