23-10-2018 - Peter Rosenbrand

Janneke heeft een hele serie tekeningen gemaakt voor een poppenboek, dat nog moet worden gepubliceerd. Hier zijn een drietal voorbeelden.