29-03-2019 - Peter Rosenbrand

87 x 57 cm

Met een gedicht

Jacobsladder (II)

Vallen en opstaan

herbezinnen en

weer opklimmen

aardebewoner en

hemelbestormer

hoe rijm ik deze werelden?

zoals een boom groeit

de takken naar de hemel

geworteld in de aarde

maar zich losmaakt

in de adem

een ademtocht

als verbinding

en is mijn DNA

-geheim van de schepping-

niet zelf een jakobsladder?

en al het vergankelijke

geen gelijkenis?

Janneke Rosenbrand