Het deinen van de zee

Het deinen van de zee met echte vissehuid

tweeluik 2 x 40 x 40 cm