20-10-2018 - Floris Rosenbrand

80 x 120 cm

De volledige titel is Van aarde rood naar hemelrood met cornalijn